Fakturačná adresa

BIOVELL, s.r.o.
Horská 560/25
059 21 Svit

IČO 50222767
DIČ 2120236734
IČ DPH SK 2120236734

Bankové spojenie:
IBAN: SK71 0900 0000 0051 1774 5885
BIC SWIFT: GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vo vložke 33303/P

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1
tel: 051/7721 597
e-mail: pr@soi.sk

Dôležité kontakty

info@biovell.sk
0949 370 312
0915 234 033

Príjem objednávok cez e-shop:
nonstop

Prevádzková doba (dostupnosť na tel. linke / e-maily):
Pondelok až Piatok od 9.00 do 16.00