V prípade záujmu o predaj produktov nášho portfólia nás kontaktujte na mail: 

tomas@biovell.sk